KURZ RUSKÉHO JAZYKA 2020

Vážení frekventanti kurzov ruského jazyka

v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave

otvárame jarný kurz ruského jazyka,

ktorý sa uskutoční v termíne

od 03.02.2020 do 08.05.2020

Prihlásiť sa môžete osobne v RCVK alebo na stránke www.rcvkba.sk (Prihláška.doc),

v termíne od 09.01.2020 do 31.01.2020.

Platbu za semester uhradíte u nás alebo cez banku po vystavení faktúry, tiež najneskôr do 01.02.2020.
Doba trvania kurzov je 25 lekcií (50 výučbových hodín),

kurzy sa konajú dvakrát týždenne

Pon/Str: 16.30 – 18.00 alebo 18.15 – 19.45

Ut/Št:     16.30 – 18.00 alebo 18.15 – 19.45

Otvárame kurzy ruského jazyka aj pre záujemcov o individuálne hodiny.

Cena výučby v skupinách:

Štandardná skupina (5 – 10 účastníkov) - 240 € za kurz

I n d i v i d u á l n a výučba bude podľa osobitných programov

v cene 12 €/hod. (45 min)

Zľavy pre študentov, žiakov, dôchodcov.

Kontaktná osoba: 

Marina Zvereva - administrátorka kurzov

tel. číslo: 02/5262 5981; mob. 0907 044129
e-mail: kurzyrcvk@gmail.com