Курсы русского языка

Compressed file

 

Курсы русского языка  2019

 

Vážení frekventanti kurzov ruského jazyka

v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave

jesenný kurz ruského jazyka

od 30.09.2019 do 23.12.2019

Prihlásiť sa môžete osobne v RCVK alebo cez e-mail: kurzyrcvk@gmail.com

v termíne od 26.08.2019 do 27.09.2019

Otvárame kurzy ruského jazyka aj pre záujemcov o individuálne hodiny.

Doba trvania kurzov je 25 lekcií (50 výučbových hodín).

Kurzy sa konajú dvakrát týždenne

Pon/Str: 16.30 – 18.00 alebo 18.15 – 19.45

Ut/Št: 16.30 – 18.00 alebo 18.15 – 19.45

Cena výučby v skupinách:

Štandardná skupina (5 – 10 účastníkov) - 240 € za kurz

Platbu za semester uhradíte u nás alebo cez banku po vystavení faktúry,

tiež najneskôr do 27.09.2019

Individuálna výučba bude podľa osobitných programov

v cene 12 €/hod. (45 min)

Zľavy pre študentov, žiakov, dôchodcov.

 

Kontaktná osoba: 

Marina Zvereva - administrátorka kurzov

tel. číslo: 02/5262 5981; mob. 0907 044129
e-mail: kurzyrcvk@gmail.com